Obyvatelstvo

12. dubna 2015 v 12:08
LIDÉ

Lidé budoucnosti nejsou příliš odlišní od těch, které vídáte každý den.
Jsou vzdělanější, alespoň ti bohatí, avšak stejnou
měrou, jakou vzrostla jejich inteligence, stoupla i jejich krutost. Jistě, ne každý je masovým vrahem, nevěrníkem nebo zlodějem, jen téměř všichni mají své jasné cíle a priority, kterých chtějí dosáhnout za jakoukoli cenu. Měřítkem úspěchu je to, kolik kreditů je na vašem bankovním účtu, v jakém sektoru žijete i to, s kým se stýkáte. Není neobvyklé, že sňatky jsou mezi bohatými rodinami domlouvány již při narození dětí.

Náboženské spory jsou minulostí, víru v boha (případně bohy) totiž nahradila bezmezná víra ve vlastní schopnosti a technologie. Někteří tuto ideu nesdílejí a přáli by si návrat k tradičnějším hodnotám. Ti se pak připojují k rebelům nebo Cerberu, pokud mají dostatek odvahy na to, aby své stanovisko vyjevili veřejně.

Všichni hovoří stejným jazykem podobným angličtině, většina ostatních je již zapomenuta, nebo užívána jen v určitých chvílích tak, jako v dnešní době běžný jedinec používá latinu - leda při studiu práv či medicíny. Přesto se v řeči vyskytují rozdíly, které je možné označit jako přízvuk nebo nářečí. Hlavně mezi lidmi ze čtvrtého a pátého sektoru.

Krom Země žije mnoho lidí na koloniálních planetách, zejména zahradního typu (tedy s bujnou vegetací a zemědělskou půdou) nebo opravené Arše.

V současné době je možné registrovat se jen jako obyvatel Země - Crystal City.

EVOLUTIONI

Jednoduše řečeno je Evolution člověk, který má díky genetické mutaci nějakou zvláštní schopnost. Získává ji již při početí, projeví se většinou v období dospívání. Všechny tyto mutace jsou dědičné, záleží pouze na tom, zda jsou recesivní nebo dominantí. Na evolutiony je obecně společností nahlíženo lépe než na kyborgy, jsou vnímá spíše jako další vývojový stupeň lidstva, přesto většina z nich své nadání tají. Zejména v prvním a druhém sektoru je utajení vpodstatě nezbytností, neboť, i když je dobrým mravem mluvit o těchto jedincích s respektem, stále se najdou tací, kteří by je nejraději separovali a podrobili výzkumu.

Největší procento evolutionů proto obývá třetí, čtvrtý a pátý sektor. Jako další logické vysvětlení se pak nabízí fakt, že v těchto sektorech jsou přijímáni lépe a nejsou na ně kladeny tak vysoké nároky o utajení.

Není to pravidlem, přesto se však odborníkům podařilo zjistit, že čím je jedinec obdařenější na poli zvláštních schopností, tím více je mu ubráno jinde. Mutace zlepšující smysly nebo sílu si takovouto daň vybírají jen zřídka, ty které umožňují lidem například léčit, vidět ve tmě nebo, do určité míry, procházet hmotnými překážkami už tak "shovívavé" nejsou. Ve většině případů neobírají jedince na inteligenci, ale dotyčný je například náchylnější k nemocem, rychleji stárne, je neplodný nebo jinak hendikepovaný.

Nebráníme vám v rozletu fantazie, mějte však při registraci na paměti, že schopnosti superhrdinů nebo X-manů se do naší hry nehodí. Pokud si nejste jistí, před sepsáním profilu se zeptejte na mailu nebo chatu, nikdo vám hlavu neutrhne a ušetříte si hromadu práce.

Princip děičnosti mutací

Recesivní mutace
> Mutace se projeví pouze tehdy, mají-li oba rodiče stejný typ recesivní mutace (nemusí se nutně projevit stejně)
> Pokud měl mutaci pouze jeden z rodičů, potomek může být přenašeč/ka nebo naprosto zdravý jedinec

Dominantní mutace
> Mutace se projeví vždy

> Je jedno, zda měl mutaci pouze jeden rodičů nebo oba, potomek ji v nějaké formě zdědí vždy

DROIDI

Vypadá jako člověk, jedná jako člověk a přesto člověkem v pravém smyslu slova není. Droid je v podstatě vyvinutější a sofistikovanější verzí robota. Ve většině případů jsou droidi vybaveni AI - tedy autonomní inteligencí, která je soběstačnější než inteligence umělá. Dokáží dělat vlastní rozhodnutí, dokonce i "zdivočet". Jako divoký droid je označován takový, který neslouží žádnému majiteli a jedná dle svých vlastních rozhodnutí. Droidi se také nemusí řídit zákony robotiky, tudíž dokáží zabíjet nebo jinak škodit lidem a mohou být velmi nebezpeční.

Běžný člověk snadno droida zamění za sobě rovného, na první pohled jsou nerozeznatelní a to, zda je odhalí jejich chování záleží na kvalitě programování. Mnozí mohou dlouhou dobu žít neodhaleni, dokáží simulovat potřebu jídla, pití a spánku. Všichni droidi vybavení autonomní inteligencí také mají ekvivalent lidských pocitů, opět záleží na kvalitě čipů o lidském chování. Někteří se dokáží zamilovat, nebo prožívat stav lásce velmi podobný, v takovém případě se pak často stávají velice ochranitelskými vůči objektům svého zájmu.

Droidi velice často pracují ve vojenských či policejních službách, výjimkou nejsou ani specializovaní pracovníci bezpečnostních serverů nebo technici, kteří zajišťují plynulý chod systému ID. Méně často je pak možné je nalézt jako soukromou ostrahu v prvním a druhém sektoru, jako náhradu životních partnerů bohatých lidí nebo jako pracovníky například v lékařství, školství nebo vrcholné gastronomii.


Vzhled je každému droidovi přisouzen při jeho sestavení, nebo, chcete-li narození. Upravit jeho podobu následně je velmi obtížné, neboť syntetická kůže, kterou jsou vybaveni se sice velmi rychle hojí bez znatelných jizev, avšak tento benefit je vyvážen protikladem - složení synte-kůže je u každého modelu odlišné, což mělo sloužit jako bezpečnostní opatření, aby se zdivolečí droidi nemohli jednoduše skrýt. Díky tomu je takřka nulová šance, že kůže přijme estetické zákroky plastické chirurgie.

KYBORGOVÉ

Kyborgové jsou lidé disponující mechanickým nebo elektronickým vylepšením těla.
Nejčastější modifikací bývá vylepšený zrak, či sluch, u vojenských a policejních složek pak nejsou překvapivé ani kybernetické končetiny. Přesto, že společnost jako taková je poměrně tolerantní, mnoho lidí stále kyborgy vnímá se značnými předsudky a někdy je s nimi zacházeno jako s droidy. Tímto přístupem jsou známí hlavně členové a podpůrci organizace Cerberus, kteří často veřejně vystupují proti takovýmto zásahům do lidského těla.

Kybernetická chirurgie je nicméně stále výnosnějším byznysem. Odvětví, které začalo s cílem pomáhat postiženým a zraněným lidem, se velmi rychle změnilo na lukrativní obchod. Velké procento bohatých lidí stále častěji sahá po vylepšeních, i když ve vší tajnosti. Do určité míry je možné implantáty skrývat, pokud je však nahrazena celá končetina nebo jsou modifikace natolik rozsáhlé, aby majiteli například umožňovali vidět do elektronických přístrojů, není možné se vyhnout jizvám. Kybernetické součáti implantované lidem se také zásadně nepřekrývají syntetickou kůží, neboť ta se nedokáže navázat na lidskou tkáň.

Rozsah modifikací, které vaše postava prodělala je jen na vás. Pamatujte ale, že čím výraznější budou, tím těžší bude mít život mezi lidmi. Pokud si nejste čímkoli jistí, nebojte se zeptat, nekoušeme.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama